Bewegen Aan Zee

Elk mentaal probleem kan opgelost worden met de MatriXmethode. Voor altijd. Met slechts 1 of 2 interventies. Zodat je weer met plezier verder kunt.

NU EEN AFSPRAAK MAKEN

De MatriXmethode is een gesprekstechniek. Het is een manier van vragen stellen waarmee client zelf de oplossing voor zijn mentale probleem vindt en inzet.

Mentale problemen zoals:
– Leerproblemen, dyslexie, ADHD
– Trauma’s, PTSS
– Angsten (voor tandarts, dieren, vliegangst, examenangst, hoogtevrees etc.)
– (Pijn)klachten zonder medische oorzaak
– Stress, boosheid, verdriet, rouw 
– Verslaving, eetstoornis, relatieproblemen  
– Zelfvertrouwen, faalangst, pesten
– Vol hoofd

Er zijn slechts 1 of 2 interventies nodig om voor altijd verlost te worden van een probleem. Ook problemen die al jaren knagen. Eén gesprek van een uur is vaak al genoeg. Soms is er slechts een kwartier nodig.

Hoe kan dit?
De MatriXmethode gaat in op jouw strategie van jouw BELEVING van jouw probleem en niet op de inhoud ervan. Door het stellen van de juiste vragen word je je bewust van deze beleving en neutraliseer je deze zelf. De methode maakt helder wat er in je hoofd omgaat en welke strategie je onbewust gebruikt om ervaringen en informatie op te slaan. Zodra je je bewust bent van deze strategie en deze neutraliseert en vervangt, verdwijnt het probleem. Voor altijd. En je voorkomt bovendien toekomstige problemen.

Is het echt zo simpel?
Ja! De MatriXmethode pakt elk probleem bij de bron aan: de persoonlijke en unieke strategie die elk mens gebruikt bij het verwerken van leer en emotionele informatie. De methode legt deze strategie bloot en helpt je om de strategie zodanig aan te passen dat er een andere beleving ontstaat. Probleem opgelost!

 ✔️ Veilig: de inhoud van het probleem wordt niet besproken

✔️ Onafhankelijk: de client heeft altijd zelf de regie

✔️ Duurzaam: de client lost zelf het eigen mentale probleem op

✔️ Voor jong en oud: iedereen die de taal spreekt en begrijpt

✔️ Veelzijdig: preventief (voorkomen) en curatief (oplossen) van mentale problemen.


Waar wil je vanaf? Wat wil je anders?