Werkwijze
werkwijze

Intake per email

Voorafgaand aan je eerste sessie ontvang je een intakeformulier die je invult. Aan de hand daarvan krijg ik een helder beeld van de hulpvraag en we winnen tijd en kunnen meteen aan de slag. Er worden afspraken gemaakt over het aantal sessies. Meestal zijn 1 tot 3 sessies voldoende.

Belangrijk voor een goede begeleiding is;

  • openstaan voor begeleiding en zelf een hulpvraag hebben (Geen hulpvraag – geen coaching)
  • Dat het traject kortdurend is, waarbij snel resultaten worden geboekt.
  • Dat er openheid tussen alle partijen is.

Coachingssessie


We kijken met elkaar waar de coaching het beste kan plaatsvinden. Bij je thuis, in de praktijk aan de Goudlaan, of op een andere plek naar keuze. Bij kindercoaching nodigen wij de ouders uit om aanwezig te zijn. Ouders zien wat het coachingstraject inhoudt en kunnen het kind thuis ondersteunen in de gebruikte methodiek. Na elke sessie wordt kort geëvalueerd met de ouder. Coaching op school, thuis of incompany is mogelijk in overleg.

Nazorg

Na de coaching neem ik na ongeveer een maand nog een keer contact op om te kijken of de coaching nog steeds het gewenste effect heeft..

Je kunt natuurlijk ook altijd zelf contact opnemen als je dat wilt.

nu een afspraak maken

Ingrid Stoop legt uit hoe de MatriXmethode is ontstaan