Selecteer een pagina

TRAININGEN VOOR ONDERWIJS

 

"Ik kan me eindelijk goed concentreren! En door mijn nieuwe alfabet kan ik de letters veel sneller vinden. Ik vind lezen nu zelfs leuk!"

website matrix
site 5

Meer rust in het onderwijs door opgeruimde hoofden.

Is het vaak zo druk in de klas dat je het overzicht dreigt te verliezen en je leerlingen minder goed presteren op school?

Zoek je een oplossing, zodat je leerlingen lekkerder in hun vel zitten, leerprestaties verbeteren en jij en je leerlingen meer rust en overzicht ervaren?

De ‘missing link’ in het onderwijs ligt voor het oprapen.

Met de MatriXmethode leer je je leerling meer rust in het hoofd te krijgen. Zodat informatie handiger opgeslagen en onthouden wordt.

Informatie handiger onthouden  verbetert de leerprestaties.

In het onderwijs leren we wel wát we moeten leren, maar niet HOE we dat het beste onthouden. En dat is ook lastig, want iedereen is uniek en doet dat op de eigen manier. Maar juist dáár ligt de sleutel tot succes.

Als je je leerlingen vraagt HOE ze hun basiskennis het liefst willen opslaan, bedenken ze zelf een uniek systeem. Door MatriXvragen te stellen leer je ze hoe ze alle basiskennis goed 'wegzetten' in hun hoofd, zodat ze overzicht hebben en een hele goede kapstok voor alle andere kennis die ze nog gaan opslaan. Je leert ze dus eigenlijk hun eigen ideale geheugenstrategie. 

Met deze goede basis kunnen ze heel makkelijk hun informatie terugvinden en de nieuw te leren informatie koppelen aan de stevige basis. Zo werkt het brein efficiënter.

Ruimte voor leergeluk door het oplossen van blokkades

Aan veel van onze ervaringen die we in de loop van ons leven opdoen is een emotie verbonden. Vaak is deze emoties positief, maar als het een negatieve emotie is, hebben we er last van. Met de MatriXmethode wordt de beleving van een negatieve emotie omgezet in een neutrale/ positieve emotie.

De eigen beleving is altijd het startpunt. 

Soms willen kinderen niet over een probleem praten, maar willen ze wel van het vervelende gevoel af. Samen kijken we naar de beleving van het probleem in zien, horen, voelen, denken. Het kind bepaalt zelf hoe hij of zij het hebben wil en hoe hij of zij het in de toekomst ook zelf gaat toepassen.

 

Bekijk hier onze trainigen

Wil je een tool om leerproblemen, gedragsproblemen en volle hoofden te verhelpen?

De MatriXmethode is een gesprekstechniek waarmee je kinderen hun eigen strategie voor het organiseren van informatie in hun hoofd laat ontdekken en ontwikkelen.  Hoofd opruimen en leren HOE te leren. Zo worden ze weer regisseur van hun eigen hoofd. 

Voor professionals in het onderwijs (basisonderwijs tot en met hbo) en professionals in de gezondheidszorg en hulpverlening die met kinderen werken zoals: psychologen, coaches, logopedisten, therapeuten en artsen.

De MatriXmethode is uitermate geschikt als extra tool om de eigen manier van werken te versterken. Naast alles wat je al succesvol gebruikt.

 

Leerlingen leren:

  • focus en rust in een opgeruimd hoofd
  • basiskennis goed opslaan en makkelijk terug kunnen vinden
  • nieuwe informatie beter kunnen koppelen en terug vinden.
44354070 - female teacher teaching something to kids using tablet computer inside the classroom.

Drukke klassen door drukke hoofden

Als je leerling moeite heeft met het onthouden van informatie, zorgt dat voor onrust in je klas. Ze hebben geen focus en gaan zich vervelen. En anderen afleiden of pesten. Veel scholen willen kinderen met een vol hoofd beter begeleiden. Maar vaak is het lastig in de praktijk.

Pas toe wat het huidige onderwijs vergeet

Om informatie goed te verwerken, op te slaan, te onthouden en weer terug te vinden, bedenkt de leerling zelf – denkbeeldig – een eigen manier. Dat zou eigenlijk een verplicht vak moeten zijn op school, zodat veel (leer)problemen voorkomen kunnen worden. Als je leerling eenmaal bewust is hoe hij/zij dat zelf kan, wordt het leren effectiever en leuker. Door de betere concentratie is er meer rust in het hoofd van je leerling. Én in de klas.

De MatriXmethode werkt effectief en praktisch aan een oplossing in plaats van eindeloos op zoek gaan naar de oorzaak van het probleem. Dat werkt bij de meest uiteenlopende problemen: volle hoofden, leerproblemen, angsten, trauma’s en andere mentale problemen. Ook psychosomatische klachten waarvoor de arts geen verklaring heeft: